Overclockers i LuleåKontakta oss

Mitt kontoLogga in
Kundkorgen () Summa: 0 kr

NYAB Sverige AB

 

www.nyabab.se

 

NYAB Sverige AB och dotterbolaget NYAB Infra omsatte drygt 300 miljoner kr under föregående år. NYAB erbjuder
produkter och tjänster inom bygg, markanläggning, rivning, husflyttning och stängsel. NYAB INFRA har en inriktning 
mot tung massförflyttning och maskinintensiva arbeten. NYAB verkar i 
största del i Norrbotten och Västerbotten 
med huvudkontor i Luleå och filialer i Gällivare samt Kiruna.

 

NYAB Sverige AB har valt Overclockers som sin egen IT-avdelning där vi har ett helhetsåtagande 
där drift och användarsupport ingår.

     - NYAB med tillhörande koncernbolag är mycket nöjda med den kompetens OC besitter och med 

     den servicenivå OC levererar. Vi märker mycket väl att ni förstår vad vi får för kostnader om IT eller 
     delar av IT inte är i full drift, berättar Johan Larsson VD för NYAB.

     - Bortsett från våra tre permanenta kontorsetableringar har vi konstant ett antal projektetableringar 
     med tillfälliga kontor på projektplatser. Sammantaget gör det att vår verksamhet är beroende av det ni 
     tillhandahåller, och vi sätter det som en självklarhet och ett krav att ni vårdar det förtroende vi ger Er.

 

 

På ett fåtal år har NYAB haft en otrolig ökning och det har medfört en allt mer IT-intensiv miljö. 
Idag arbetar man med ett flertal affärssystem och har ett flöde med digital hantering av 
leverantörsfakturor inklusive skanning, digital attest samt kontering. Utöver servrar, klienter 
och support så levererar även OC multifunktionsskrivare samt storformatsskrivare för kopiering, skanning 
och utskrift.

 

     - OC har varit med hela vägen under vår tillväxtresa med i princip allt som rör vår IT-miljö, inte minst som 
     konsulter och rådgivare vid val av affärssystem.

     - Vi är såklart mycket nöjda, berömmer Johan. Annars hade ni inte varit vår leverantör längre. Vi ställer lika 
     höga krav på våra leverantörer som på oss själva när det gäller kvalitet, kostnadsmedvetenhet och servicenivå.

  

Johan Larsson VD för NYAB